Vélemény az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló …/2015 (II. …) NGM rendelet tervezetére vonatkozóan

Állásfoglalások

2015.02.19.