A MATÉSZ helyzetértékelése a téglagyárak 2023. évi termelési kapacitásainak csökkentéséről

Sajtóközlemények

2023.11.09.

Az elmúlt hónapokban több gazdasági szereplő, köztük szakmai szervezetek (pl. ÉVOSZ, TLE), gazdasági társaságok, illetve több sajtóorgánum adott hírt az építőipar, valamint az azt kiszolgáló, építőipari termékeket, építőanyagokat gyártók gazdasági helyzetéről és kilátásairól. A Központi Statisztikai Hivatal 2023. augusztusi adatai megerősítették a vázolt összképet makrogazdasági szinten: a kereslet drámaian visszaesett, az építőipari megrendelések volumene és a termelés jelentősen csökkent az előző évben tapasztaltakhoz képest. Ezen belül az égetett kerámia építőanyagok piacán egy közel 50%-os értékesítési volumencsökkenés tapasztalható 2023-ban az előző év viszonylatában.

MATÉSZ-ként csak megerősíteni tudjuk a szakmai szervezetek azon megállapítását, amely szerint a hazai égetett kerámia iparág a kialakult makrogazdasági helyzet egyik leginkább érintett elszenvedője. A MATÉSZ tagságát adó, mintegy 2.400 főt közvetlenül foglalkoztató, így több, mint 2.400 család megélhetéséhez hozzájáruló, többszáz beszállítóval együttműködő vállalkozások egy része – szembesülve a drámai keresletcsökkenéssel – az idén nem kezdte meg tevékenységét, a többsége pedig csökkentette termelő-kapacitásait, illetve leállította termelését az év utolsó harmadában. A jelenlegi keresletet készletről elégítik ki a gyártók, amelyekről – volumenükre való tekintettel – elmondható, hogy messzemenőleg biztosítani tudják hazánk ellátását a legkorszerűbb égetett kerámia alapú építési termékekkel. A kereslet visszaeséséből fakadó termelés-szüneteltetés ideje alatt fejlesztéseikre, az innovációs lehetőségekre, képzéseikre fókuszálnak.

Természetesen, a hazai égetett kerámia iparágat sem kerülték el a világgazdasági folyamatok (Covid utóhatás, energiaár robbanás), valamint a geopolitika (háborúk, klímaválság) nyomán kialakult körülmények hatásai, amelyek lényegesen hozzájárultak az ágazat gyártási költségeinek emelkedéséhez. Mindeközben az égetett kerámia iparágat ágazatspecifikus adók terhelték meg: környezetvédelmi termékdíj, a 2023-ban bevezetett kiegészítő bányajáradék és szén-dioxid kvótaadó. Sajnálatos módon, a kiegészítő bányajáradék eddig nem került felülvizsgálatra (nem tartalmazza az inflációs hatást, továbbá vonatkozik az exportra szánt termékekre is); ugyanakkor a szén-dioxid kvótaadó, hatályát és mértékét tekintve, nem megfelelő eszköze az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésének. Ezek a kötelezettségek növelik az ágazat importkitettségét.

A MATÉSZ tagjai, magyar építőanyagokat, kapcsolódó alkatrészeket gyártó hazai vállalkozásokként elkötelezettek az üvegházhatású gázok kibocsátását visszafogó, a fenntarthatóság irányába mutató hazai beruházások mellett. Reményeik szerint azokat egy kiszámítható, méltányos szabályozási környezetben hajthatják végre.

MATÉSZ-ként bízunk benne, hogy a születendő építésgazdasági stratégia és egyes szakpolitikai intézkedések (pl. CSOK Plusz, lakásfelújítási támogatások), valamint gazdaságpolitikai lépések meghozzák az építési kedvet, a kereslet növekedését eredményezik. Ennek érdekében kezdeményezzük a hazai és nemzetközi partnerekkel, valamint az érdekeltekkel folytatott konstruktív párbeszédet. Arra törekszünk, hogy megosszuk szakértelmünket az építésgazdaság, lakáspolitika, építőanyagipar, klímaváltozás, energiaügy, környezetvédelem, szabványosítás, illetve innováció területein. Jelenleg is egyeztetéseket folytatunk az aktuális témákban – mint a kiegészítő bányajáradék és a szén-dioxid kvótaadó, – a felelős döntéselőkészítő, döntéshozó kormányzati szervekkel és hatóságokkal, olyan megoldásokat javasolva, amelyek a költségvetési célok feladása nélkül tudják támogatni a mindannyiunk érdekében álló környezetvédelmi célok elérését, továbbá a hazai ipari termelés ösztönzését.