Elfogadták az Épületek Energiahatékonyságáról szóló Irányelv módosítását

Hírek

2018.05.18.

Az Európai Parlament 2018. április 17-i döntését követően, 2018. május 14-én a Miniszterek Tanácsa is elfogadta az ún. „Clean Energy for all Europeans” intézkedéscsomag egyik legfontosabb elemét, az Épületek Energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv (Energy Performance of Building Directive: EPBD) módosítását. A módosítás magyar nyelvű változata innen tölthető le.

A módosított irányelv az EU Hivatalos lapjában való közzétételre vár, majd az azt követő huszadik napon lép hatályba. A tagállamoknak ezután húsz hónap áll rendelkezésére az irányelv új elemeinek nemzeti jogba való átültetésére.