Tevékenység

Rólunk

2014.01.17.

A MATÉSZ a termelés gazdasági, jogi feltételeinek, a termékek minőségének javítása érdekében számos területen tevékenykedik:

  • A tégla- és cserépipar piacát jelentő lakásépítés fejlesztése.
  • Az égetett kerámia építőanyagok népszerűsítése, ágazati marketing.
  • Részvétel és kezdeményezés az iparágat érintő jogalkotói munkában, a szakmát érintő gazdasági, környezetvédelmi és energiaszolgáltatással kapcsolatos területeken, valamint az építési szabályozás területén.
  • Javaslattétel kormányszintű fejlesztési programokra, bekapcsolódás azok kidolgozásába, végrehajtásába, ellenőrzésébe.
  • Az ágazatra vonatkozó, de más iparágakat, a gazdaság több szereplőjét érintő kérdésekben együttműködés különböző hazai szakmai szervezetekkel, szövetségekkel.
  • Az Európai Uniós és más nemzetközi kapcsolatok kialakítása érdekében részvétel az európai szakági szövetség, a brüsszeli székhelyű Európai Téglás Szövetség (TBE: Tiles and Bricks Europe) munkájában. A TBE az Európai Kerámiaipari Szövetség (Cerame-Unie) és az Európai Építési Termék Szövetség (CPE: Construction Products Europe) tagja, az építőanyag-ipar egyik legfontosabb európai szervezete.