Vélemény a 14/2001. (V.9.) KÖM-EÜM-FVM együttes rendelet módosításának közigazgatási egyeztetési dokumentumáról

Állásfoglalások

2006.11.11.