Isten Háza: a pátyi Szent II. János Pál pápa templom

Téglaházak Magazin

2020.06.09.

A templomok építési helyét nem kijelölni vagy megválasztani kell, a szent helyeket fel kell lelni. Ősképek sora érződik itt: a telket két út öleli, hasonlóan a régi falusi templomokhoz, a terep lejtése kálvária kialakítását sugallja, a közel szimmetrikus telekalakítás erősíti a szimmetrián alapuló tengelyes szerkesztés lehetőségét, és a tájolás lehetővé teszi a keletelés megvalósítását. Talán nem a véletlen műve, hogy a Páty közepén elhelyezkedő, a zajos főúttól mégis elzárt tervezési területünk mind ez idáig beépítetlen maradt.

 

kozepulet-felsofokon-gutowski-paty-1

kép 1 / 6

 

A tradicionális templomépítési elveket is figyelembe vevő, de az egyház feladatának újszerű ellátásához illeszkedő, napjaink liturgikus és közösségi igényeinek megfelelő templomot kívántunk létrehozni, és ezekhez mai építészeti és műszaki eszközökkel közelítettünk.

kozepulet-felsofokon-gutowski-paty-4

kép 1 / 6

A keresztény templom Isten háza, történeti előképe a Zsidó Szentsátor és a Jeruzsálemi Szentély, amelyek a hagyományoknak megfelelően keleteltek voltak. A felkelő Nap, mint a „Világ Világossága” végigkísérte a templomépítés történetét, a feltámadt Krisztus princípiumát jelentő keletirány élő és szerves részévé vált az elmúlt két évezred templomépítésének.

Épületünk ellipszissel körülvett kerített templomként áll a 80-as években épült falusi környezetben. A templomteret és az oltárt a telek legmagasabb, egyben leghangsúlyosabb pontjára helyeztük, az áldozatot bemutató pap (közvetítő) arccal a Fény felé, keleti irányba tekint. Az ellipszisben egy másik, kis szögtöréssel elhelyezett ellipszis alakú kertet építettünk. Hasonlóan a középkori templomok tengelytöréséhez (a hajó és a szentély tengelye általában nem egy vonalba esett), a két ellipszis tengelytörése Krisztus testét jelképezi a kereszten.

Már a korabeli hitmagyarázók is leírták a jeruzsálemi templom kapcsán azt, amit az emberi test arányairól építőművészként gondolkodó Vitruvius vagy a reneszánsz Leonardo da Vinci is tudott: az Isten háza az emberi (krisztusi) test nagyítása, egyben a kozmosz kicsinyített képe. Míg a hagyományos liturgiában a teremtő, mindenható és imádandó Istenhez fohászkodunk, a modern liturgikus törekvésekben a hangsúly eltolódott az újrateremtő Isten, a folytonosan hatását kifejtő megváltás felé, és középpontba került a közösségben megélt Krisztus-hit, az eukarisztia aktív és közös ünneplése. Építészetileg innen ered a centrális térszervezés, így a liturgikus szempontból jelentőségét vesztő főhajó tervünkben a templomkert, míg a templomtér maga nagyított szentély, középpontban az oltárral. Az apszissal záródó szentély és a kert viszonya Krisztus testét (fej és törzs) szimbolizálja, a tengelyes szerkesztés a vonulás dramaturgiáját hordozza. Az ölelő formát idéző oldalszárnyak hívogatóan karolják körbe a kertet, a déli oldalon díszes bejárat fogad, az épület északi „karja” toronnyá magasodik, három haranggal.

A templom alapvetően négy funkcionális egységre bontható: templomtér és közösségi terek, plébánia paplakkal és irodával, torony és kert. A fő megközelítés délről történik, a kapuval zárható, fedett-nyitott részen keresztül jutunk a templom előterébe, amely valójában kertre néző kerengő. Innen minden közösségi funkció elérhető. A közösségi helyiségek átláthatóak, összenyithatók, a kerengőn keresztül az udvar felé üvegfallal, tornácon keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Nagyon fontos volt, hogy a belső terek és a kert otthonos, világos és családias legyen, nemes és tartós anyagokkal építve. Az általunk elképzelt templom monolitikus jelszerűségét erősíti, hogy a szakrális funkciókon kívül közösségi, tanító jellegű, a gyermekek felé nyitott, nyüzsgő életérré kell válnia épületünknek. Isten Házává.

Páty új római katolikus templomát 2019. április 28-án szentelték fel Szent II. János Pál pápa tiszteletére. A közösség erre az eseményre sohasem célként tekintett, az építést mindig is egy közösségépítési folyamat részeként élte meg, s mint ilyen, az út folytatódik.

 

Gutowski Robert építész
Robert Gutowski Architects