A kerámiagyártás (CER című, az elérhető legjobb technikákról (bat: best available techniques) szóló referenciadokumentum (BREF)

Az EU által 2007-ben kiadott, Reference Document on Best Available Techniques (BREF) in the Ceramic Manufacturing Industry című, az elérhető legjobb technikákról (Best Available Techniques, BAT) szóló angol nyelvű dokumentum (BREF), amely a 96/61/EK tanácsi irányelv (IPPC Irányelv) alapján jött létre. Az alábbiakban a dokumentum hivatalos angol változata, illetve az annak elején található összefoglaló (executive summary) magyar fordítása is olvasható.