A Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség állásfoglalást készített a magyar építészetről szóló törvény koncepciójáról

Sajtóközlemények

2023.03.13.

A MATÉSZ 2023. március 9-én véleményezte az Építési és Közlekedési Minisztérium „A magyar építészetről szóló törvény koncepciója” című, társadalmi egyeztetésre bocsájtott dokumentumát. Álláspontunk szerint a 79 oldalas koncepció építőanyag-gyártáshoz kapcsolódó (vázlatos, kb. 3 oldal terjedelmű) részeit a többitől elkülönítve szükséges kezelni, ezért javasoljuk erre vonatkozóan egy önálló koncepció későbbi megalkotását.

A vonatkozó szövegrészekben megfogalmazott célok vitathatók, különösen „az elérhető legnagyobb arányban kerüljenek felhasználásra (…) magyar építési termékek” célkitűzés, mivel kizárólag azt tekintik „magyar” terméknek, amelynek gyártója is magyar tulajdonú. Nincs konkrét magyarázat arra, hogy pusztán a külföldi tulajdon (pl. ha a termék hazai alapanyagból, hazai munkaerővel és Magyarországon készül, stb.) milyen hátrányokat okoz. Ez eleve megkérdőjelezi a drasztikus piaci beavatkozást jelentő intézkedések létjogosultságát.

2023. február 21-től iparágunk, a hazai tégla- és cserépipar érintett vállalatai is ún. kiegészítő bányajáradék fizetésére kötelezettek. A honlapunkon található állásfoglalásban részletesen kifejtjük ennek várt, rendkívül káros iparági, illetve azon túlmenő következményeit is. Mivel ez a koncepcióban szereplő intézkedésekhez hasonló beavatkozást jelent, ezektől más iparágakban is hasonlóan súlyos negatív hatások várhatók.

Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség