A Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség összefoglalója a Gazdasági Versenyhivatal által elvégzett, a magyarországi kerámia-falazóelemek piacán lefolytatott gyorsított ágazati vizsgálatról

A kerámia falazóelemek hazai piacán a Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban GVH) gyorsított ágazati vizsgálata a GVH 2021. július 27-én közzétett, AL-478/2021/1 sz. hirdetménye, valamint az abban közölt végzés alapján, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 406/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint indult meg.

(A témához kapcsolódóan 2021. augusztus 4-én került ki a MATÉSZ honlapjára a Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség tájékoztatása a kerámia falazóelemek hazai piacával kapcsolatban felvetett problémákról.)

A vizsgálat eredményei alapján a GVH 2021. augusztus 27-én készítette el (és honlapján 2021. szeptember 6-i határidővel bocsátotta nyilvános társadalmi konzultációra) a vizsgálati jelentés tervezetét.
A 2021. augusztus 30-i sajtóközleményük szerint „Az ágazati vizsgálat alapján versenyfelügyeleti eljárás indítására nem állt fenn ok a kerámia-falazóelemek hazai piacán.”

Az észrevételezési határidőt követően, a GVH 2021. szeptember 23-án tette közzé a (tervezettel lényegében azonos) végleges jelentést és a hozzá kapcsolódó sajtóközleményt. A végleges jelentés „IX. Megállapítások” c. részében megfogalmazott lényeges következtetések pl. a következők:

  • „nem tapasztalható érdemi áremelkedés a kerámia-falazóelemek körében a gyártói szinten, sőt, 2021-ben inkább csökkentek az árak, mintsem nőttek”
  • „az árak nagyon heterogének a tüzépek között. Így egyes esetekben valóban lehetnek jelentős drágulások egyes kiskereskedőknél (…), de összességében nem ez a jellemző”
  • „az egyes kiskereskedők (…) beszerzési társulásokba tömörülve (…) kedvezőbb feltételeket, alacsonyabb beszerzési árakat tudnak elérni a kerámia-falazóelem gyártókkal szemben”
  • „a fogyasztók által észlelt, a téglaipari termékek árának a szokásos, elmúlt évekhez hasonló mértéket meghaladó emelkedése a növekvő fuvar- csomagolási és logisztikai díjak miatt lehetséges (…) míg maguk a termékek lényegében nem drágultak, a növekvő kapcsolódó költségek miatt mégis tapasztalhat áremelkedést a fogyasztó”
  • „az ágazati vizsgálat eredményei alapján az látszik, hogy alapvetően nincs hiány Magyarországon téglatermékekből”
  • „az egyes építőanyag-kereskedések saját maguk döntenek a termékeik árazásáról és az általuk forgalmazott termékkörről, így elképzelhető, hogy nem minden terméket lehet mindegyik tüzépen megvásárolni”
  • „az ágazati vizsgálat nem tárt fel olyan körülményeket, amelyek arra utalnának, hogy a kedvezmények biztosítása miatt szorulnának ki egyes szereplők a piacról, vagy torzulna a piacszerkezet”

Budapest, 2021. szeptember 24.

Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség

 

MELLÉKLET: Összefoglaló táblázat a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által elvégzett, a magyarországi kerámia-falazóelemek piacán lefolytatott gyorsított ágazati vizsgálat GVH honlapján megjelent dokumentumai alapján (a fenti szöveges összefoglalóval egybeszerkesztve)