Vélemény az Európai Bizottságnak a 305/2011/EU rendelet (Construction Products Regulation: CPR) felülvizsgálatára vonatkozó javaslatáról

Szakmai dokumentumok

2022.10.05.

Az Európai Kerámiaipari Szövetség (Cerame-Unie) által készített angol nyelvű vélemény az Európai Bizottságnak az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 305/2011/EU rendelet (Construction Products Regulation: CPR) felülvizsgálatára vonatkozó javaslatáról